OBJAVLJEN POZIV NA NABAVU VOZILA: Komunalci, prijavite se!

Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”. Cilj poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog – glomaznog komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta na javnim površinama.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda u okviru ovog poziva je 150 mil. KN, a najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog poziva iznosi 1,48 mil. KN, odnosno nešto iznad 190.000 EUR-a.

Poziv je namijenjen svim pravnim ili fizičkim osobama koji su pružatelji javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koju obavljaju u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. rujna 2020. godine, a prijave projektnog prijedloga predviđene su najranije od 15. travnja 2020., počevši od 9.00 h.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.