Predaj oglas

Ukoliko želite predati oglas za objavu na web stranici časopisa Komunal, molimo vas da točno popunite obrazac za predaju oglasa niže:

Tekst oglasa

Vaše ime (obavezno)

Vaš E-mail (obavezno)

Naslov oglasa

Tekst oglasa

Kontakt podaci za oglas

Naziv tvrtke, adresa

OIB (tvrtke ili osobe/oglašivača)

Kontakt osoba

Telefon 1

Telefon 2

Fax

Mobitel

E-mail