NATJEČAJ MZOE ZA OPREMU: 50 mil. KN za obradu i recikliranje građevinskog i krupnog otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je još krajem siječnja poziv za dostavu projektnih prijedloga za izradu postrojenja i nabavu opreme za obradu i recikliranje građevinskog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Početak prijava je bio početkom ožujka, a krajnji rok za prijavu je 30. studenoga 2020. godine.

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za ovaj poziv iznose 50 mil. KN, dok su sredstva u okviru ovog poziva predviđena u intenzitetu 50-70% ukupno prihvatljivih troškova po jednom projektnom prijedlogu te iznose najmanje 1 mil. KN, a najviše 7,5 mil. KN.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost barem godinu dana prije objave natječaja.

Komentiranje nije dozvoljeno.