Footer Featured Widget

If you are using the Footer Featured Posts widget, add this label to posts to determine which to display in the widget.

Posljednji članci

Najavljena reforma vodno-komunalnog sektora! Na raspolaganju 1,05 mlrd. EUR

Projekti vodnog gospodarstva jedni su od najznačajnijih  generatora gospodarske aktivnosti, glavna je poruka s konferencije: Voda-najvažniji resurs budućnosti, koja se u ponedjeljak, 2.7.2018. održala u Zagrebu u organizaciji časopisa Komunal. Konferenciju je otvorio dr.sc. Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, (više…) Nastavi čitati →

Spremljeno unutar: ,

EDUKACIJA O RECIKLIRANJU: Osnovnoškolci iz Gunje pobijedili na natječaju Fonda

Na eko natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pod nazivom „Otpad odvoji i nagradu osvoji“  pobjednički tim iz Gunje osvojio je prvo mjesto za predstavu „Recikliranjem ukrasimo, Bon Bon spasimo“. Natječaj je proveden u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, a s ciljem edukacije djece i mladih o važnosti očuvanja prirode, recikliranja i pravilnog postupanja s otpadom. (više…) Nastavi čitati →

Spremljeno unutar:

Objavljene smjernice Europske komisije za stvaranje energije iz otpada! Prednost recikliranju i oprez oko spaljivanja

Godinu dana nakon donošenja Paketa o kružnoj ekonomiji, Europska komisija poduzela je daljnje provedbene mjere uspostavom platforme za financiranje u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB), kako bi povezala ulagače i inovatore. U tom smislu Komisija je upravo izdala smjernice državama članicama o stvaranju energije iz otpada i predložila ciljano poboljšanje zakonodavstva o određenim opasnim tvarima u električnoj i elektroničkoj opremi. (više…) Nastavi čitati →

Spremljeno unutar:

Vlada danas konačno usvojila Plan gospodarenja otpadom!

Na današnjoj sjednici Vlade RH usvojen Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (PGO) oko kojeg su se već mjesecima i tjednima vodile intenzivne rasprave, a prema riječima ministra zaštite okoliša i energetike prof.dr. Slavena Dobrovića, ‘temelji se na kružnom gospodarstvu, recikliranju i nastanku novih zelenih radnih mjesta’. Naglasak je, sukladno EU politikama, na poštivanju hijerarhije gospodarenja otpadom – sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj uporabi, recikliranju i kompostiranju. Važnije mjere iz Plana su odvojeno prikupljanje na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja otpada prema sastavu i količini te uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada, istaknuo je ministar Dobrović. Okosnica Plana su reciklažna dvorišta, reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima će se za recikliranje pripremati odvojeno prikupljeni otpad. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar:

U 475 europskih elektrana se procesira 59. mil. tona komunalnog otpada

Nove metode pretvaranja otpada u energiju zaokupljaju trenutnu pažnju mnogih medija, europskih političara i okolišnih stratega. Pretvaranje otpada u energiju postaje ključna komponenta strategije integriranog gospodarenja otpadom diljem svijeta, obzirom da sve veće količine ili figurativno rečeno bujajuće količine prisiljavaju nadležne institucije i tijela na reviziju i unaprjeđenje pristupa gospodarenju otpadom. (više…) Nastavi čitati →

Spremljeno unutar:

U Zagrebu 3. Konferencija o komunalnoj infrastrukturi pod pokroviteljstvom Ministarstva graditeljstva! U fokusu javna nabava

U Zagrebu će se u petak 10.07. održati međunarodna konferencija o komunalnoj infrastrukturi uz sudjelovanje oko 300 predstavnika komunalnih društava, općina, gradova i županija. Očekuju se i mnogobrojni sudionici iz zemalja JIE kao i predstavnici europskih strukovnih asocijacija. Glavna tema se odnosi na javnu nabavu budući da se preko trećine svih poslova javnih naručitelja odnosi na komunalno gospodarstvo. Biti će također zastupljena tematika zbrinjavanja otpada, vodoopskrbe, čišćenja javnih površina, javnog prijevoza, prikaz ušteda led rasvjetom, funkcioniranja javnih tržnica i groblja te druga problematika iz djelokruga komunalnog gospodarstva. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar: