VLADA POMAŽE JLS – KREĆU BESKAMATNI KREDITI: Prve isplate krajem travnja

Ministarstvo financija objavilo je u Narodnim novinama Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne samouprave kojim se uređuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, izvještavanje te način vođenja evidencija.

Kreditna sredstva nisu krediti poslovnih banaka, već su u naravi privremena pomoć za likvidnost iz sredstava državnog proračuna koja se radi naravi i otplate sredstava bilančno evidentira kao kratkoročni kredit.

Visinu kredita ili pomoći utvrdit će Ministarstvo financija prema iznosu odgođenih, reprogramiranih i otpisanih poreznih obveza u lokalnim proračunima te obvezama povrata poreza lokalne samouprave za 2019. godinu.

JLS mogu zatražiti isplatu kreditnih sredstava podnošenjem jednostavnog zahtjeva Ministarstvu financija, a prve isplate očekuju se krajem travnja, sukladno zaprimanju i obradi zahtjeva. Više informacija: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_46_929.html

Komentiranje nije dozvoljeno.