USTAVNI SUD STOPIRAO UREDBU O GOSPODARENJU OTPADOM: Odvoz smeća je važno pitanje!

Ustavni sud je privremeno obustavio primjenu Vladine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom pa će cijene zbrinjavanja otpada ostati nepromijenjene. Drugim riječima, umjesto povećanja cijena što su neki gradovi i općine najavljivali, usluge zbrinjavanja će se plaćati po starim cijenama.

Iako ovo rješenje ne prejudicira konačnu odluku, smatramo da je riječ o vrlo važnom pitanju kojemu treba posvetiti posebnu pozornost i detaljno ga raspraviti. Posebno u svjetlu moguće ugroze jedne od temeljnih vrednota ustavnog poretka, a to je očuvanje prirode i čovjekova okoliša te ustavnog prava na zdrav okoliš – izjavio je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

Postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom podnijelo je više gradova i općina, komunalnih tvrtki i pojedinaca. Pokrećući postupak, Ustavni sud je ustvrdio da iz brojnih argumenata koje navode predlagatelji i podnositelji zahtjeva, proizlazi da je dopunjenom uredbom iz 2019. nejednako i neravnomjerno povećano opterećenje, odnosno troškovi, u pogledu nadoknade troškova zbrinjavanja i gospodarenja otpadom. Takva tvrdnja izaziva sumnju u to da uspostavljeni model zbrinjavanja i gospodarenja otpada nije sposoban ostvariti svoj temeljni cilj – zaštitu okoliša, prirode i zdravlja kao ustavnih vrednota – bez ozbiljnih i nerazmjernih ograničenja prava i interesa fizičkih i pravnih osoba.

Ustavni sud je u rješenju naveo kako je riječ „o složenoj problematici koja zahtijeva određeno vrijeme za razmatranje i ocjenu.”

Komentiranje nije dozvoljeno.