U 2021. PROIZVEDENO VIŠE OTPADA: 37 JLS i dalje nema sustav odvojenog prikupljanja komunalnog otpada

Tijekom prošle godine u Hrvatskoj je nastalo ukupno 1.766.560 tona komunalnog otpada, što je povećanje od 4% u odnosu na 2020. godinu, pokazuje izvješće Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Povećanje se pripisuje većoj aktivnosti uslužnog sektora nakon usporenog rada, odnosno zatvaranja tijekom lockdowna.

U razdoblju od 2017. do 2021. povećao se broj jedinica lokalne samouprave s odvojenim sakupljanjem s 457 na 519. Time svega njih još 37 nema uvedeno odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Posljedično se bilježi i porast udjela odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s 28% u 2017. na 43% u 2021., odnosno za 15 postotnih bodova.


Vrijednost stope recikliranja u 2021. iznosila je 31%, što predstavlja nastavak uzlaznog trenda kroz godine i 2 postotna boda više od prethodne 2020. godine, unatoč promjeni metodologije izračuna koja od 2020. obuhvaća reciklirane količine, a ne količine upućene na recikliranje.

„Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nastavit će s provođenjem edukativno-informativnih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti građana o njihovoj važnoj ulozi u stvaranju i sprječavanju nastanka otpada te izdvajanju otpada na mjestu nastanka“, najavljuju iz Ministarstva.

Inače, u posljednjih 5 godina Ministarstvo je u edukativno-informativne aktivnosti uložilo više od 53 milijuna kuna, a u infrastrukturu za sortiranje, oporabu i odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, poput izgradnje reciklažnih dvorišta, nabave vozila, spremnika za odvojeno prikupljanje s kućnog praga i ostalo, Ministarstvo je putem javnih poziva osiguralo više od 1,2 milijarde kuna.


Nastavak aktivnosti očekuje se kroz novi višegodišnji financijski okvir i kroz programe financirane iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Izvješće o komunalnom otpadu za 2021. možete preuzeti ovdje.

Komentiranje nije dozvoljeno.