SUSTAV ZA EVIDENCIJU DEPONIJA: ELOO će se koristiti od 1.1.2020.

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore održana je dvodnevna edukacija za komunalne redare o korištenju novog sustava dojave odbačenog otpada ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada). Riječ je o sustavu čijim radom koordinira Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

ELOO je prvenstveno namijenjen komunalnim redarima, ali dostupan je i široj javnost. Služi za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada, a omogućit će i pregled podataka za područje cijele Hrvatske od strane inspektora zaštite okoliša, djelatnika u županijama, ministarstvima i ostalim nadležnim tijelima.

Sustav je do kraja godine u pretprodukcijskom radu pa ga svi mogu koristiti u edukativne svrhe, a od 1. siječnja 2020. bit će u punoj produkcijskoj funkcionalnosti te će se podaci u sustavu smatrati službenima.

Komentiranje nije dozvoljeno.