PROBLEMI SA SMEĐIM SPREMNICIMA: Čistoća uputila apel građanima o korištenju spremnika za biootpad

Zagrebačka Čistoća uputila je apel za pravilno odvajanje otpada i korištenje smeđih spremnika za biootpad. Naime, u posljednje vrijeme su u navedenim spremnicima primijećene veće količine raznog nepripadajućeg otpada.

Ovim putem pozivamo na pravilno odvajanje otpada te molimo da se u smeđe spremnike odlaže samo ona vrsta otpada koja je propisana. Ukoliko se utvrdi kako u spremniku nije odložen isključivo propisani biootpad, usluga pražnjenja neće biti pružena – rekli su iz Čistoće te podsjetili kako su oni namijenjeni isključivo za kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja…), vrtni i zeleni otpad i male količine ostalog biootpada, kao što su kora od drveta, kosa, piljevina, papirnate maramice i slično.

Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada razvijamo zdrave ekološke navike, proizvodimo korisni kompost za zelene površine, smanjujemo količine otpada na odlagalištu, smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš – zaključili su iz Čistoće.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.