LOKALNI RESURSI I KONCESIJE: Ministar Butković otvara konferenciju 23.10.

23. listopada u zagrebačkom hotelu Westin (Kristalna dvorana) održat će se konferencija „Lokalni resursi i koncesije“. Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa ponovno je stavila u fokus pitanje sigurne opskrbe resursima, organizaciju opskrbnih lanaca i ukazala na (pre)osjetljivost cijele Europske unije na poremećaje. Svjesni smo i kako rast svjetskog gospodarstva vrši neodrživ pritisak na Zemljine resurse, što će u konačnici značiti više cijene i nestabilnost.

Upravo zato, EU zagovara učinkovito korištenje resursa, odnosno korištenje resursa na održiv način, kako bi bila manje ovisna o ograničenim resursima, ali i manje osjetljiva na nestašice i nestabilne tržišne cijene. Ključ tranzicije ka sigurnoj i resursno učinkovitoj Europi leži u zelenim tehnologijama, obnovljivoj energiji, ekološkim industrijama i recikliranju. Drugim riječima, moramo promijeniti način proizvodnje i potrošnje, bolje raspolagati prirodnim dobrima, ulagati u bolju infrastrukturu, ali i čišći okoliš.

Održiv rast označava izgradnju održivog i konkurentnog gospodarstva koje učinkovito iskorištava resurse, s ciljem razvoja novih procesa i tehnologija, uključujući i zelene tehnologije, ubrzavanje razvoja pametnih mreža korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija te jačanje konkurentnih prednosti poslovanja, prvenstveno u proizvodnji i u okviru malih i srednjih poduzeća, kao i pomoći potrošačima da cijene učinkovito iskorištavanje resursa. Takav pristup pomaže Uniji da ekonomski napreduje s malom emisijom ugljikovog dioksida i ograničenih resursa, istovremeno sprječavajući uništavanje okoliša, gubitak biološke raznolikosti i neodrživo iskorištavanje resursa.

Pored Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske važni dionici u osiguravanju ovih ciljeva su i tijela lokalne i područne samouprave, odnosno županije, gradovi i općine koji u okviru svog djelokruga moraju poticati održivi razvoj, međusobno surađivati i zajednički djelovati.

Konferencija će identificirati ključne probleme s kojima se susreću JLS u održivom upravljanju imovinom i prirodnim dobrima te će aktivnom raspravom različitih dionika ponuditi rješenja i smjernice za budućnost.

Tematski naglasci konferencije:

  • Uloga JLS u upravljanju resursima – centralizirani ili decentralizirani model?
  • Lokalno korištenje resursa i benefiti
  •  Resursna učinkovitost i kružno gospodarstvo
  • Evidencija dobara
  • Sigurnost opskrbe kritičnim sirovinama
  • Europske smjernice za održivu i resursno učinkovitu budućnost
  • Koncesijske naknade
  • Jačanje domaće nabave sirovina
  • Smanjivanje osjetljivosti na tržišne poremećaje
  • Tranzicija u niskougljično gospodarstvo

Konferenciju će otvoriti ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a očekuje se i sudjelovanje predstavnika Europskog parlamenta, Europske komisije, Sabora te brojnih predstavnika županija, gradova i općina.

Partneri konferencije su Udruga gradova u RH, Hrvatska zajednica općina, Hrvatska zajednica županija i Grad Zagreb, a zasada je potvrđeno i sudjelovanje europarlamentaraca Tomislava Sokola, Sunčane Glavak i Valtera Flega.

Više informacija i prijave: info@komunal.hr

Lokalni resursi i koncesije 2020 PRIJAVNICA

 

Komentiranje nije dozvoljeno.