PRIPREMA PRORAČUNA U POSTKRIZNOM OKRUŽENJU: Javne financije u središtu dvodnevnog skupa u Opatiji (18.-19.10.)!

Časopis Komunal 18. i 19. listopada u Opatiji (Hotel 4 opatijska cvijeta) organizira konferenciju „LOKALNI PRORAČUNI I KOMUNALNE INVESTICIJE – Proračuni za 2022.“ Skup se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva financija, a poslužit će kao platforma za sveobuhvatnu raspravu predstavnika JLS, županija i komunalnih poduzeća o pripremama za izradu proračuna za naredno razdoblje te potrebi postizanja visoke razine transparentnosti, kao i o preduvjetima za provedbu i korištenje sredstava iz NPOO-a.

Konferencija će okupiti ključne dionike na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini koji su zaduženi za javne financije, kao i sveučilišne stručnjake te predstavnike komunalnog sustava i druge korisnike proračunskih sredstava. Očekuju se dinamična interakcija i rasprave predstavnika JLS te tvrtki iz komunalnog gospodarstva, predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice, institucija, ali i zastupnika u Hrvatskom saboru, kao i u Europskom parlamentu.

Komentiranje nije dozvoljeno.