BOGAT PROGRAM I AKTUALNE TEME NA SKUPU O PRORAČUNIMA U OPATIJI: Stručni predavači i razmjena iskustva s drugim JLS

Izazovno razdoblje za javne financije kroz proteklih 18 mjeseci obilježio je pad pojedinih gospodarskih aktivnosti, kao i visoka izdvajanja za javno zdravstvo, dok se cjelokupna Covid kriza snažno odrazila i na poslovanje mnogih javnih subjekata i korisnika proračunskih sredstava.

Stručnjaci iz istraživačkog, konzultantskog i akademskog miljea u javnim istupima zagovaraju potrebu nastavka reformi teritorijalnog i fiskalnog ustroja države, a što se svakako u skoroj budućnosti može odraziti i na razinu financiranja, poput ulaganja i održavanja komunalne infrastrukture, kao i na provedbu procesa najavljenog okrupnjavanja lokalne samouprave.

Sve to bit će neke od glavnih tema konferencije “Lokalni proračuni i komunalne investicije – Proračuni za 2022.”, a osim pripreme proračuna i pitanja teritorijalne i fiskalne reforme, tematski naglasci uključuju i digitalizaciju i transparentnost javne uprave, preduvjete za korištenje sredstava iz NPOO-a te oporavak lokalnih projekata i investicija.

Sve će biti raspoređeno kroz dva dana u pet tematskih blokova, dok će se prije same konferencije održati i dva okrugla stola, a predviđena je i studijska posjeta Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, koji je jedan od pokrovitelja ovog dvodnevnog skupa.

Komentiranje nije dozvoljeno.