Petir otvorila konferenciju o vodama: Nedostaju kadrovi i nedovoljno navodnjavamo u poljoprivredi!

– Priopćenje

Danas je u hotelu Westin održana osma po redu godišnja konferencija Vode 2023 – s naglaskom na aktualnim temama vodno komunalnog sektora. Održivo upravljanje vodnim resursima je trajna obveza svih sektorskih dionika proizašla iz nacionalnog i EU zakonodavstva, a Hrvatska sa zalihama vode od 27.000 kubika zauzima pravo mjesto od svih zemalja članica. O tome se zna premalo u najširoj javnosti. Međutim, glavna sektorska ograničenja odnose se na nedostatak kadrova inženjerske razine, ali i na razinama poslovođa i tehničara.

Konferencija u organizaciji časopisa Komunal okupila je više od 80 sudionika iz vodno-komunalnog sektora iz cijele Hrvatske i regije. Otvorila ju je predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir, ujedno i izaslanica predsjednika Gordana Jandrokovića koja je u svome nastupu istaknula potrebu povećanja poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem, kao i na činjenicu kako ne treba zanemariti sve veći utjecaj klimatskih promjena i potrebu da se što više tehničke vode ponovno upotrijebi i reciklira.

Održane su i važne panel rasprave o nizu aktualnih tema, a problematika se zajednički artikulirala kroz zaključke o potrebi ostvarivanja daljnjeg napretka u upravljanja vodnim bogatstvom, o potrebi pojašnjenja cijelog niza otvorenih pitanja u području aglomeracija, a o čemu će se uputiti i pismeni zaključci nadležnim tijelima u Zagrebu i Bruxellesu.

Posebno je naglašena potreba razmjene iskustva oko realizacije projekata aglomeracija, ali i druge aktualne teme iz područja cijena vodnih usluga, kao i informacije o zakonskim promjenama u resornim tijelima koje je opsežno predstavila načelnica sektora u MINGOR-u Vesna Trbojević.

Veliki interes sektora postoji za temu okrupnjavanja isporučitelja te dinamike vodno-komunalnih investicija, a kao važan problem istaknut je utjecaj inflacije na dinamiku radova, odnosno na dinamiku povlačenja EU sredstava.

Kadrovi u komunalnom sektoru postaju gorući izazov, a s time je povezana i tema povećanja plaća u javnom (komunalnom) sektoru te nikad iscrpljena tema obrazovanja, odnosno moguće migracije radne snage. Prosječne inženjerske plaće se kreću oko 1.400-1.500 EUR i potrebno je razviti strategiju zadržavanja i privlačenja kvalitetnih kadrova u sektoru.

Zaključci i opširnije priopćenje bit će upućeno početkom sljedećeg tjedna.

S poštovanjem,

Časopis Komunal

Kršnjavoga 1, 10 000 Zagreb

t +385 1 6329 111

info@komunal.hr

www.komunal.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.