ODABRAN PROJEKTANT ZA BELOMANASTIRSKU KOMPOSTANU: Pripreme za nadolazeći natječaj Fonda

Baranjska čistoća izvijestila je kako je krajem prošle godine završen natječaj za izbor projektanta budućeg postrojenja za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog otpada na području Gradskog odlagališta u Belom Manastiru.

„U suradnji s Gradom Belim Manastirom će se tijekom 2022. godine raditi na što bržoj izradi projektne dokumentacije i intenzivirati aktivnosti vezane uz projekt kompostane kako bi se potpuno spremno dočekalo natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojim su predviđena nova sredstva za sortirnice, kompostane i reciklažna dvorišta“, naglasili su.

Belomanastirska kompostana planirana je u kapacitetu od 4 tisuće tona godišnje što će predstavljati ključnu ulogu u smanjivanju količina miješanog komunalnog otpada na području Baranje na zakonski obvezujuće količine koje su dvostruko niže od trenutnih. „Ujedno, postrojenje će svojim djelovanjem značajno utjecati na poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, odnosno kazne jedinicama lokalne samouprave od strane Fonda koje će za 2021. godinu prema projekcijama dosegnuti do čak 600 tisuća kuna“, nadodaju iz Baranjske čistoće.

Komentiranje nije dozvoljeno.