OBJAVLJEN POPIS PRIZNATIH PRIRODNIH MINERALNIH VODA U BIH: Priznata 71 voda.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, po donošenju, dostavlja mjerodavnim inspekcijskim tijelima Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode. U „Službenom glasniku BiH“, broj 1/23 od 6. siječnja 2023. godine objavljena je Lista priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini i Lista stolnih voda u Bosni i Hercegovini. Postupak priznavanja provodi Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Na popisu priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini nalazi se ukupno 71 voda, od čega je 35 prirodnih mineralnih i 36 prirodnih izvorskih voda. Jedanaest stolnih voda nalazi se na Listi stolnih voda u Bosni i Hercegovini. Prema zahtjevima iz Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, uvjeti za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda su zdravstvena ispravnost, odgovarajuća senzorna svojstva, zadovoljavanje zahtjeva geoloških, hidroloških, fizičkih, fizičko-kemijskih i kemijskih ispitivanja, mikrobioloških ispitivanja na izvoru, te farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja.

Komentiranje nije dozvoljeno.