KONFERENCIJA BIOOTPAD I KOMPOSTIRANJE: Bez infrastrukture, edukacije i kazni nema pomaka u stopama odvojenog prikupljanja biootpada!

Kvalitetna infrastruktura, kontinuirana edukacija stanovništva, ali i kazne za nepridržavanje komunalnog reda osnovni su dijelovi uspješnog sustava gospodarenja biootpadom – zaključak je konferencije Biootpad i kompostiranje, održane 20.12. u Novinarskom domu u organizaciji časopisa Komunal.

Sudionici, među kojima su bili predstavnici komunalnih tvrtki, nadležnih institucija, gradova i općina te udruženja, složili su se kako je tema biootpada ključna u postizanju kružnog gospodarenja otpadom, što je ujedno i jedan od glavnih ciljeva Europske unije u narednom periodu.

Posljednje statistike pokazuju kako u Hrvatskoj čak 66% biootpada iz komunalnog otpada završava na odlagalištima, a u cijeloj državi aktivno je svega 10 kompostana. Istovremeno, više od 60% JLS nema uspostavljen sustav odvojenog prikupljanja biootpada, a prema EU Direktivi o otpadu to će im biti obveza za malo više od godinu dana – točnije do 31.12.2023.

Sonja Polonijo iz Udruge gradova u RH kazala je kako moramo ulagati u infrastrukturu, ali i edukacije građana. „Hoćemo li prvo dijeliti kante za biootpad i educirati građane ili ćemo prvo graditi postrojenja? Sve to trebamo raditi istovremeno.“

S njom se složio i prof. dr. sc. Bruno Zelić s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, istaknuvši kako „bez cjelovitog sustava i infrastrukture nema napretka“.

Jedan od pokrovitelja konferencije bio je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji su sudionici ocijenili kao aktivnu posredničku instituciju koja je dala važan doprinos u provedbi mnogih EU politika. Načelnica Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić je istaknula kako, unatoč realizaciji mnogobrojnih projekata, treba osigurati dodatna sredstva iz nacionalnih i EU izvora jer komunalne tvrtke pokazuju visoku razinu interesa za apliciranje na otvorene natječaje. Također, istaknula je kako će tijekom 2023. biti otvoren velik broj natječaja iz različitih područja te apelirala na tvrtke i JLS da pripreme projektne ideje kako bi bili spremni na apliciranje u trenutku objave natječaja.

Ispred MINGOR-a prisutnima se obratio Mario Roboz istaknuvši kako slijedi intenzivno razdoblje usklađivanja zakonske regulative, posebice oko noveliranja podzakonskih akata i prilagodbe kaznenih odredbi na novu valutu.

Na konferenciji su predstavljene i tehnologije za konverziju biootpada u koristan resurs. Tako je bilo govora o Tehnixovim tehnologijama reciklaže organskog otpada i proizvodnje eko komposta koje imaju pozitivan utjecaj na tlo, ublažavanje klimatskih promjena, te u konačnici na postizanje ciljeva kružnog gospodarstva i Zelenog plana Europske unije. Tehnixova rješenja prihvatile su brojne komunalne tvrtke diljem RH te danas bilježe pozitivne pomake u konverziji biootpada u koristan resurs.

Zanimljiva stajališta iznio je i dr. sc. Viktor Simončič istaknuvši kako poslovi s otpadom mogu biti održivi, ali ne i visokoprofitabilni. „Kod realizacije mnogih projekata u Hrvatskoj više cijenimo strana znanja, tehnologije i izvođače, što je uz domaće kapacitete apsurdno“, zaključio je Simončič.

Velika ulaganja u sektor komunalnog otpada, a samim time i u biootpad, najavila je direktorica Komunalca Bjelovar Ivana Jurković Piščević, istaknuvši kako otpad predstavlja jedan od razvojnih prioriteta Grada Bjelovara, stoga je izgradnja kompostane i sortirnice označena kao strateški projekt.

Također, tvrtka Zelene tehnologije d.o.o. predstavila je visokosofisticirane korejske uređaje koji biootpad i ostatke hrane pretvaraju u organski supstrat, a koji se kasnije koristi kao gnojivo. Upravo se Južna Koreja pozicionirala kao globalni lider u području učinkovitog gospodarenja otpadom, a zanimljivo je da bilježi stopu recikliranja od preko 95%.

Zanimljiv koncept u rješavanju izazova s biootpadom ponudila je i tvrtka Consultare d.o.o., čija je predstavnica Ana Domitrović predstavila niz mogućnosti za suradnju, među kojima su i edukacije, a koje tvrtka provodi u suradnji s komunalnim tvrtkama na razini brojnih JLS.

Na konferenciji je predstavljen i pilot projekt smanjenja otpada od hrane koji je proveden u tri hrvatska hotela u suradnji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstva turizma i sporta. Tako je zahvaljujući provedenim radionicama za osoblje hotela, mjerenjem količine otpada od hrane, ali i predloženim metodama u hotelu Park Plaza Histria smanjena količina otpada od hrane za čak 20%.

Dodajmo još i kako je zaključeno da biootpad više nije marginalizirana tema te da je pozitivno što se ubrzano mijenja njegov položaj. Ipak, naglašeno je i kako je pred nama još puno posla oko osiguravanja svih preduvjeta za uspješno uspostavljanje kružnog sustava gospodarenja biootpadom te da s time moramo znatno ubrzati jer su EU rokovi kratki.

Komentiranje nije dozvoljeno.