NOVI OBRASCI ZA EE OTPAD: Smanjuje se administrativno opterećenje

1.1.2020. na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničnom opremom kojim se RH usklađuje s EU legislativom i donosi promjene u registraciji i izvješćivanju za proizvođače električne i elektronične opreme.

Europska komisija je 19. veljače donijela PROVEDBENU UREDBU KOMISIJE (EU) 2019/290 o utvrđivanju formata za registraciju i izvješćivanje u registar za proizvođače električne i elektroničke opreme, kojom se državama članicama propisuje obveza da do 1. siječnja 2020. godine osiguraju da se u svojim nacionalnim registrima proizvođača upotrebljavaju obrasci za prijavu (registraciju) i izvješćivanje kao u ovoj Uredbi.

Novim obrascima i usklađenom strukturom podataka smanjit će se administrativno opterećenje proizvođačima, smatraju u resornom ministarstvu MZOE-u.

Komentiranje nije dozvoljeno.