METAN JE VELIKI PROBLEM: EU Komisija predstavila strategiju za smanjenje emisija

Metan je drugi najveći uzročnik klimatskih promjena nakon ugljikovog dioksida, stoga je rješavanje pitanja emisija metana ključno za postizanje europskih klimatskih ciljeva. Upravo zato, Europska komisija je predstavila strategiju za smanjenje emisija metana, odnosno utvrdila mjere za sektore energetike, poljoprivrede i otpada jer su upravo oni odgovorni za oko 95 posto emisija metana povezanih s ljudskom aktivnošću.

„Našom strategijom za metan smanjit će se emisije u svim sektorima, posebno u sektorima poljoprivrede, energetike i otpada. Ona otvara mogućnosti za ruralna područja u području proizvodnje bioplina iz otpada. Satelitska tehnologija Europske unije omogućit će nam pomno praćenje emisija i podizanje međunarodnih standarda“,  poručio je izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan Frans Timmermans.

Jedan je od prioriteta strategije poboljšati mjerenje emisija metana i izvješćivanje o njima. Razina praćenja trenutačno se razlikuje među sektorima, državama članicama i ostalim zemljama. Uz mjere na razini EU-a za podizanje standarda mjerenja, verifikacije i izvješćivanja, Komisija će podupirati uspostavu međunarodnog opservatorija za emisije metana partnerstvom u Programu Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša, Koaliciji za klimu i čisti zrak i u suradnji s Međunarodnom agencijom za energiju.

Nadzor nad emisijama metana poboljšat će se primjenom programa Copernicus, koji će olakšati otkrivanje superonečišćivača i većih curenja metana. Inače, metan je na molekularnoj razini snažniji od ugljikova dioksida. Doprinosi stvaranju troposferskog ozona i uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme. Na kraju svog životnog ciklusa metan se pretvara u ugljikov dioksid i vodenu paru, što dodatno utječe na klimatske promjere.

Komentiranje nije dozvoljeno.