KONFERENCIJA OTPAD 2022: Zašto samo 18 JLS zadovoljava EU normu od 50% prikupljenog otpada? (Zagreb, 10.10.)

Ciljevi kružnog gospodarstva su ambiciozni, ali nisu nedostižni. Iako velika većina Hrvatske daleko zaostaje za zacrtanim EU ciljevima, a neke JLS uopće nemaju sustav odvojenog prikupljanja otpada, postoje i one koje su ciljeve već premašile te one koje su na dobrom putu.

Nedavno je objaljeno izvješće o komunalnom otpadu za 2021. godinu, a ovo su ključne činjenice:

– U 2021. proizveli smo 1,76 milijuna tona komunalnog otpada, odnosno 4% više u odnosu na 2020. godinu. To je rekordnih 454 kg po stanovniku

– Udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada iznosio je 43%

– Na odlagalištima je završilo 58% komunalnog otpada, odnosno 2% manje u odnosu na 2020. godinu

– Porastao je broj aktivnih reciklažnih dvorišta sa 186 na 201

– Stopa recikliranja komunalnog otpada iznosila je 31%

– Odvojeno sakupljanje biootpada provodilo se u 39% JLS

– Od 12 aktivnih kompostana, njih 10 zaprimalo je komunalni otpad na obradu

– Od 80 odlagališta na koja se u 2021. godini odlagao komunalni otpad pripremu sanacije prijavilo je 15 odlagališta, sanacija je bila u tijeku na 28 odlagališta, a status saniranih ima ukupno 37 odlagališta

O rezultatima, ali i drugim aktualnostima u sektoru gospodarenja otpadom raspravljat će se na tradiconalnoj konferenciji časopisa Komunal OTPAD 2022, koja će se održati 10. listopada u hotelu Westin. Riječ je središnjem skupu na temu gospodarenja otpadom u RH jer se očekuje dolazak dionika cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom – od komunalnih društava, donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini do sveučilišnih stručnjaka, proizvođača i dobavljača opreme i tehnologija te pružatelja konzultantskih usluga.

Konferencija će dati pregled aktualne problematike u sektoru gospodarenja otpadom, a naglasak će biti na mogućnostima za povećanje stopa odvojenog prikupljanja otpada i dostizanju EU ciljeva, korištenju sredstava iz NPOO-a za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom, izgradnji infrastrukture i centara za gospodarenje otpadom, novim tehnologijama, digitalizaciji i drugim sektorskim temama.

Glavna pitanja:

– Zašto 65% JLS odvojeno prikuplja manje od petinu ukupnog otpada?

– Nastavlja li se izgradnja centara za gospodarenje otpadom?

– Hoće li komunalne tvrtke biti prisiljene povećati cijene usluga odvoza otpada?

– Kako ubrzati digitalizaciju javnog gospodarenja otpadom?

– Hoće li Hrvatska početi energetski iskorištavati otpad?

– Zašto ne koristimo potencijal biootpada?

– Koji su aktualni i nadolazeći natječaji za sufinanciranje kroz NPOO?

– Koliko smo udaljeni od postizanja kružnog gospodarstva?

– Kako smanjiti količine nastalog otpada?

Pridružite nam se u Westinu! Ispunjenu prijavnicu (preuzmite ju OVDJE) pošaljite na e-mail: info@komunal.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.