ULAGANJIMA DO REZULTATA: Darkom bilježi značajan napredak u statistikama gospodarenja otpadom

Kontinuirana ulaganja i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom, zajedno s edukacijom stanovništva, ključni su parametri za dostizanje zacrtanih europskih ciljeva u rješavanju problema s otpadom. Toga su svjesni i u Darkomu, komunalnoj tvrtki koja pruža javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Daruvara i četiri okolne općine. Od 2018. godine izdvojena su značajna sredstva u komunalnu infrastrukturu, opremu i edukacije, što je za sobom donijelo i znatan napredak u statističkim pokazateljima.

U prvoj polovici 2019. otvoreno je 3,3 milijuna kuna vrijedno reciklažno dvorište na koje je samo prošle godine predano gotovo 600 tona otpada.

Foto: Darkom

Uz to, podijeljeni su spremnici za papir, plastiku i biootpad, kao i komposteri, a na tri lokacije postavljeni su i spremnici za sakupljanje jestivog ulja iz kućanstva. Istovremeno, nabavom specijalnog dvokomornog vozila za sakupljanje otpada u vrijednosti od gotovo 1,5 milijuna kuna, osvježen je i vozni park.

Foto: Darkom

Jednaka pozornost posvećena je i edukaciji stanovništva, i to kroz kampanju „Za ljepši Daruvar“, koja se nastavlja i u ovoj godini kroz podjelu slikovnica i bojanki za najmlađe te edukativnih vodiča za sve ostale dobne skupine.

Zahvaljujući tome, u 2020. je na području Daruvara i okolnih općina smanjena količina odloženog miješanog komunalnog otpada za 20% u odnosu na 2015. godinu, što je jedan od glavnih ciljeva kružnog gospodarenja otpadom. Također, Daruvar se može pohvaliti i značajno manjom proizvodnjom otpada po glavi stanovnika (194 kg) u odnosu na hrvatski prosjek (454 kg). Porasla je i količina odvojeno prikupljenog otpada te je tako prošle godine odvojeno prikupljeno 787 tona, što je rast od 62% u odnosu na 2019. kad je krenulo odvojeno prikupljanje.

Komentiranje nije dozvoljeno.