ULTRAZVUČNI VODOMJERI: Znatno smanjenje prividnih vodnih gubitaka

Tvrtka H2O Solutions specijalizirana je za traženje gubitaka i nadzor mreže vodoopskrbe i odvodnje. Uz programe i softverska rješenja, u ponudi imaju i vodovodne cijevi, mjernu i regulacijsku opremu, fazonske komade, spojne materijale, kao i šahtove i okna. U bogatoj ponudi ističu se ultrazvučni vodomjeri, čijim se korištenjem direktno smanjuju prividni gubitci uslijed netočnosti vodomjera potrošača.

Ovaj se tip vodomjera koristi zadnjih 10-ak godina za mjerenje protoka vode. Prvo su se koristili na profilima iznad promjera DN50, a zbog svoje preciznosti pri niskim protocima i dugogodišnjem baterijskom radu, koristili su se najčešće kao mjerači protoka za DMA zone. Razvojem tehnologije zadnjih nekoliko godina svjedoci smo sve češće promjene ultrazvučnih vodomjera malih profila (DN15-DN40), prvenstveno zbog cijene samih ultrazvučnih vodomjera koja se približila cijeni klasičnih (turbinskih) vodomjera s radio modulom.

„Ultrazvučni vodomjeri rade naizmjeničnim odašiljanjem i primanjem valova ultrazvuka između dvije sonde i mjerenjem vremena prolaza koje je potrebno zvuku da putuje između dvije sonde u oba smjera. Razlika u izmjerenom vremenu prolaza (Δ vrijeme) izravno je proporcionalna brzini tekućine u cijevi. Način rada ultrazvučnog mjerenja bilo bi najlakše objasniti ako zamislimo dva identična plivača kako prelaze rijeku na istoj dijagonali, jedan uz tok, a drugi protiv toka. Plivaču koji se kreće uz struju treba puno manje vremena da stigne do suprotne obale. Ultrazvučni valovi ponašaju se na potpuno isti način, ultrazvučni val koji teče u smjeru struje kreće se brže od onog koji teče protiv struje“, objašnjavaju iz tvrtke.

Korištenjem ultrazvučnih vodomjera direktno se smanjuju prividni gubitci uslijed netočnosti vodomjera potrošača, čiji udio u ukupnim gubitcima možda nije najveći, ali je riječ o gubitcima koji su za isporučitelje vodnih usluga najskuplji jer gubitak nije marginalna cijena vode, nego ona koja bi bila fakturirana potrošaču. „Isporučitelji vodnih usluga koji su započeli s promjenom ultrazvučnih vodomjera, analizirajući podatke potrošnje došli su do spoznaje o razlici koja iznosi do 10%“, objašnjavaju.

Iz tablice je vidljivo da je s klasičnim vodomjerom u klasi R160 (C) mogući godišnji prividni gubitak uslijed neregistriranja niskih protoka 70m3, dok je kod ultrazvučnog mjerača Axioma QACOSONIC W1 taj mogući prividni gubitak 8 puta manji. Uz cijenu kubika od samo 4 kune, mogući gubitci su 1.400kn na razini razdoblja od 5 godina u slučaju korištenja turbinskog vodomjera, a 172 kn u slučaju korištenja ultrazvučnog vodomjera. „Ovdje nismo uzeli u obzir nečistoće koje se talože unutar turbinskog mehanizma i time izazivaju još slabiji odaziv vodomjera na niske protoke, pa time kupnju ultrazvučnog vodomjera Axioma QACOSONIC W1 čine još boljom investicijom“, zaključuju iz H2O Solutions.

Osnovne karakteristike ultrazvučnih vodomjera Axioma QACOSONIC W1:

– izrazito nizak startni protok

– široki mjerni raspon

– visoka preciznost pri niskim protocima bez obzira na način ugradnje (horizontalno, vertikalno…)

– zbog nepostojanja pokretnih dijelova, nema opasnosti od djelomične ili potpune blokade vodomjera

– integrirana bežična komunikacija (manja opasnost od vandalizma)

– alarmi za curenje, puknuće, prazne cijevi, protok u nazad, nisku temperaturu…

Više informacija i dostupno je na službenoj stranici tvrtke: www.h2o-solutions.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.