INFORMATIVNE RADIONICE FONDA O AKTUALNIM PROGRAMIMA: Sudjelovalo je više od 400 komunalaca i predstavnika JLS

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održao je online radionice na temu ovogodišnjih programa namijenjenih javnom sektoru. Radionice su održale načelnice Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić i Sektora za energetsku učinkovitost Maja Rajčić, a sudjelovalo je oko četiristo predstavnika jedinica lokalne samouprave i komunalnih društava.

Naime, ove  godine osigurano je čak 925 milijuna kuna koji će se plasirati kroz 22 javna poziva, a od kojih su neki namijenjeni upravo javnom sektoru. „Cilj Fonda je investicije usmjeriti na aktivnosti koje podržavaju zeleni rast, cirkularnu ekonomiju i korištenje obnovljivih izvora energije. Sve to u skladu i s nacionalnim i europskim politikama. Obveze koje iz njih proizlaze treba gledati kao viziju koja će u konačnici osigurati kvalitetnije i bolje društvo“, poručile su Čilić i Rajčić.

Također su istaknule kako je informiranje budućih prijavitelja bitan segment i uvjet za uspješno prijavljivanje projekata na Fondove javne pozive i natječaje. Webinari su uz informativnu komponentu bili interaktivni jer su sudionici mogli postavljati pitanja te davati konstruktivne prijedloge i komentare. Kroz anketni upitnik Fond je dobio i dodatne informaciju o planovima i potrebama jedinica lokalne samouprave i komunalnih društava, a sve s ciljem kako bi se dodatno unaprijedila dosadašnja suradnju te osiguralo kvalitetno provođenje svih planiranih projekata.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.