GRAD KARLOVAC DOBIVA NOVO VODOCRPILIŠTE: Cilj je stabilna i kvalitetna opskrbu grada

U Karlovcu se prezentirani planovi projektiranja novog vodocrpilišta u Mostanju, kojim bi omogućila stabilna vodoopskrba Karlovca u budućnosti. Izradu Koncepcijskog rješenja vodocrpilišta Mostanje naručila je tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o., a izradila ga je tvrtka Hidroing d.o.o.

Priprema za projektiranje obuhvaća postojeće stanje vodoopskrbnog sustava, istražne radove i tehničke podloge, kakvoću podzemne vode, prijedlog mjera zaštite izvorišta, rješenje lokacije vodocrpilišta i trase spojnih cjevovoda.

Idući koraci su uvrštenje vodocrpilišta sa transportnim cjevovodima u Prostorni plan Karlovačke županije te izrada projektne dokumentacije.

Dodajmo još kako su proteklih godina provedeni su vodoistražni radovi u Mostanjskom polju koji su pokazali da se radi o lokaciji bogatoj kvalitetnom vodom, izvijestili su iz Grada.

Komentiranje nije dozvoljeno.