HITNE INTERVENCIJE: Nastavljeni radovi na području Sisačko-moslavačke županije

Hrvatske vode izvijestile su o daljnjim radovima hitnih intervencija na pet lokacija Sisačko-moslavačke županije. Od početka radova sanacije na području Banovine, sveukupno je ugrađeno 83.100 m2 geotekstila, 45.700 m2 geomreža, 300 komada jumbo vreća, 58.400 komada vreća punjenih pijeskom, 28.276 m3 nasipnog sitnozrnatog kamenog materijala, 233 m3 lomljenog kamena, 536 m3 pijeska, 3.133 kilograma najlona, 7.050 metara box barijera.

Također, od početka hitnih sanacija, na ukupno 8 lokacija izgrađeno je ukupno 9.485 metara servisnih pristupnih putova uz nasipe.

Broj kritičnih dionica nastalih uslijed potresa povećao se s početnih 7 na trenutnih 14, a nije isključena mogućnost pojave novih kritičnih mjesta. Dok se na većini lokacija radi na hitnim intervencijama, na 4 kritične lokacije (Hrastelnica, Stara Drenčnina 2, Letovanić ribnjak i Petrinja 2) zasad se samo kontinuirano prati daljnji razvoj situacije s oštećenjima te će se po potrebi i eventualnoj najavi nailaska novih velikih vodnih valova rijeke Save i Kupe žurno intervenirati.

Kako izvještavaju Hrvatske vode sve dionice nasipa na području Sisačko-moslavačke županije i dalje se kontinuirano obilaze i prate, a kada vremenski uvjeti dopuste, bit će potrebno trajno sanirati, odnosno rekonstruirati svih 14 kritičnih lokacija.

Komentiranje nije dozvoljeno.