NOVOKOM UNAPREĐUJE GOSPODARENJE OTPADOM: Nove tehnologije i edukacija

Novokom iz Novske konstantno ulaže sredstva u modernizaciju sustava gospodarenja otpadom, ali i edukaciju stanovništva. Iza njih su dvije važne nabavke novih komunalnih vozila, kojima je značajno unaprijeđen vozni park poduzeća.

Krajem prošle godine kroz natječaj „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ dobili su 1,09 milijuna kuna za nabavku Gradatinovog kamiona za prikupljanje papira i plastike.

Riječ je o kamionu marke MAN TGM 18.290 s nadogradnjom tvrtke FARID u obliku potisne ploče zapremine 16 m3. Prije toga, nabavljen je i novi komunalni kamion za prijevoz  miješanog komunalnog otpada, vrijedan 2,14 milijuna kuna, a s 400.000 kuna sufinancirao ga je Grad Novska.

„Izuzetno je važan čimbenik da će se na ovaj način smanjiti količina otpada koja se odlaže na deponiju komunalnog otpada Kurjakana, te ćemo se lakše približiti ciljevima propisanih zakonskih odredbi oko smanjenja količine odloženog otpada tijekom godine na deponije“, poručio je direktor Novokoma Tomislav Bogojević.

Dodajmo još kako je sada Novokom u cijelosti obnovio svoj vozni park za gospodarenje otpadom koji je bio prosječne starosti 15 godina.

Komentiranje nije dozvoljeno.