ČISTOM VODOM SMANJITI ZDRASTVENE RIZIKE U EU: Predviđa se za -17% manja konzumacija vode iz plastičnih boca?

Zainteresirana javnost širom EU očekuje kako će nova europska direktiva o pitkoj vodi polučiti niz pozitivnih efekata. Primjerice, potencijalni zdravstveni rizici povezani s vodom trebaju se smanjiti s 4% na ispod 1% u cijeloj Europskoj uniji.

Nadalje, bolja kvaliteta vode trebala bi smanjiti i zagađenje okoliša plastičnim bocama. Neke procjene EU stručnjaka govore kako pristup kvalitetnijoj vodi može smanjiti konzumaciju vode u bocama za čak 17%. Isto tako, smanjena konzumacija vode u bocama može europskim kućanstvima uštediti čak 600 mil. EUR godišnje.

Također, bolja informiranost o kvaliteti i sigurnosti vode za piće diljem EU trebala bi povećati poražavajuće postotke o informiranosti građana koji očekuju više vijesti o pitkoj vodi. Primjerice,  samo 20% građana EU smatra da je prihvatljivo piti vodu iz slavine izvan njihove matične države, dok se jedva 60% građana smatra dobro informiranima o kvaliteti vode koju piju.

Komentiranje nije dozvoljeno.