ZNAČAJNE UŠTEDE NA RAČUNIMA ZA STRUJU: Grad Poreč do sad je proizveo 1.000.000 kWh solarne električne energije

Važnost postavljanja solarnih (fotonaponskih) elektrana u Poreču su prepoznali još 2014. godine, kada su na ukupno osam objekata javne namjene postavljene FN elektrane ukupne snage 100 kW te sustavi solarnih kolektora za proizvodnju tople vode koji zadovoljavaju velik dio potrebe samih objekata, koji uključuju i vrtiće i škole.

Do danas, na taj je način proizvedeno 1.025.000 kWh električne energije, te nešto više od 42.000 kWh toplinske energije. Istovremeno, proizvedenom električnom energijom moguće je, na godišnjoj razini, zadovoljiti 40% sveukupnih energetskih potreba predmetnih objekata.

Da je kojim slučajem ista količina energije proizvedena iz ugljena, količina nastalog CO2 iznosila bi 364 tone, iz lož ulja gotovo 285 tona, dok bi za prirodni plin količine emitiranog CO2 iznosile oko 216 tona, a ako gore navedenom pribrojimo i činjenicu da se godišnja potrošnja električne energije u prosječnom kućanstvu u Hrvatskoj kreće između 2.000 i 4.000 kWh, ovom količinom zelene energije mogle bi se zadovoljiti godišnje potrebe za električnom energijom za gotovo 360 prosječnih kućanstava.

„U vrijeme kada je stanje na energetskom tržištu uvjetovano mnogim čimbenicima, veseli nas da je našem Gradu odobren još jedan projekt koji ima za cilj naglašavati važnost obnovljivih izvora energije i kroz koji će na još jednom objektu javne namjene, u narednom razdoblju, biti postavljena još jedna sunčana elektrana“, rekao je gradonačelnik Loris Peršurić.

Komentiranje nije dozvoljeno.