VELIKI RADOVI NA VODNOKOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI IVANCA: Potpisan ugovor vrijedan 216,3 mil. KN

Hrvatske vode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i tvrtka Ivkom-vode d.o.o. potpisali su 216,3 mil. KN vrijedan ugovor za razvoj vodnokomunalne infrastrukture Ivanca. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, EU ga sufinancira s udjelom od 69,98% prihvatljivih troškova (oko 121 mil. KN) dok nacionalno sufinanciranje iznosi preostalih gotovo 52 mil. KN.

Navedenim projektom će se na području aglomeracije Ivanec u segmentu odvodnje izgraditi 30 km gravitacijskih kolektora, 1,9 km tlačnih cjevovoda, 12 crpnih stanica, 3 retencijska bazena te 10 kišnih preljeva. Uz to, u postojećem sustavu odvodnje rekonstruirat će se i sanirati 7,4 km gravitacijskih kolektora i 3 kišna preljeva te će se provesti projektiranje i prva faza izgradnje uređaja za pročišćavanje voda Ivanec kapaciteta ekvivalent stanovnika 11.000.

Ovaj projekt će značiti puno za zaštitu okoliša, za sliv rijeke Bednje, s obzirom da na ovom području imamo brojnu populaciju i gustu naseljenost. Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sigurno će dati kvalitetnije uvjete ekološkog stanja rijeke Bednje – istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Komentiranje nije dozvoljeno.