U ZAPREŠIĆU SE RADI “PUNOM PAROM”: Na terenu su 24 ekipe, a položeno je gotovo 7,5 kilometara odvodnih cijevi

Radovi na izgradnji mreže na aglomeraciji Zaprešić posljednjih su mjeseci u punome jeku. Projektom naziva Za čisto i bistro povećat će se broj priključaka, a samim time i broj korisnika na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda te racionalnije korištenje vode.

Na terenu su trenutačno aktivne 24 ekipe koje su dosad u sklopu aktivnosti dogradnje položile sveukupno 7.483 metara cijevi. Što se tiče aktivnosti rekonstrukcije na području grada Zaprešića, dosad je položeno više od 2.000 metara cijevi, a sanirano 5.235 metara. Ukupno je ugrađeno i 286 okana te izvedeno 177 kućnih priključaka.

Značajno povećanje kvalitete života na zaprešićkom području

„Od početka godine otvoreno je više od dvadeset gradilišta pa se tako posljednjih mjeseci predano radi na rekonstrukciji postojećih kolektora te sanaciji postojećeg sustava odvodnje na području Zaprešića. Svi radovi u užem dijelu grada trebali bi završiti do kraja ove godine. Ovim projektom želimo znatno podići razinu kvalitete života naših korisnika stoga im ovim putem zahvaljujem na razumijevanju i podršci koju pružaju projektu. Rast i razvoj komunalne infrastrukture u skladu je s trendovima u svijetu i Europi te predstavlja vrijedan iskorak prema dodatnom unapređenju cjelokupnog sustava održavanja“, poručio je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

„Ovaj će projekt povećati kvalitetu života svih građana ovog područja pa smo stoga zadovoljni što svjedočimo kvalitetnom radu i hvalevrijednom napretku koji je dosad u sklopu projekta ostvaren. Radi se zaista o odličnim rezultatima koji mogu poslužiti kao svijetli primjer kad govorimo o dinamici radova u svrhu unaprjeđenja kvalitete vodoopskrbe“, rekao je Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

Važni rezultati projekta

Realizacijom projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja. Planirani je završetak provedbe projekta 31. prosinca 2023. godine. Po završetku projekta ostvarit će se cilj od 86 posto pokrivenosti mrežom odvodnje na području njegove provedbe. Priključenost u aglomeraciji Zaprešić sa 69 posto postojeće mreže povećat će se na 91 posto dok će se na području aglomeracije Kraj Donji koji nema postojeću mrežu odvodnje postići priključenost s 0 na 90 posto. Radovi su službeno započeli sredinom siječnja, a ugovor s izvođačima radova potpisan je u listopadu prošle godine sa zajednicom ponuditelja.

Nabava specijalnih vozila

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić planirana je i nabava opreme za održavanje i nadzor sustava odvodnje jer je kvalitetno održavanje kanalizacije jedan od preduvjeta za dobre sanitarne uvjete kao i zaštitu okoliša na području sustava odvodnje. Iz tog je razloga Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. u okviru projekta dosad preuzela dva vozila. Radi se o vozilu za CCTV (closed circuit television) inspekciju sustava vrijedno 1,4 mil. KN bez PDV-a te vozilu za čišćenje sustava odvodnje na području aglomeracije Zaprešić vrijedno 3,8 mil. KN. Vozilo s tehničkom opremom za CCTV inspekciju kanalizacije omogućava uvid u izvedeno stanje nove trase cjevovoda prije puštanja u pogon te stanje cjevovoda u tijeku njegova korištenja za lociranje svih nepravilnosti kako bi se ciljano izvršile potrebne sanacije. KAISER Eco 3.0 specijalno je vozilo za mokro čišćenje s recikliranjem vode, a namijenjeno je za ispiranje i usisavanje kod redovnog održavanja čišćenja i uklanjanja nečistoća u kanalizacijskim cjevovodima i slivnicima, probijanju začepljenja, usisavanju taloga i odvozu prikupljenog otpadnog materijala na zbrinjavanje. Do ljeta ove godine očekuje se i isporuka dvaju vozila za pražnjenje septičkih jama, ukupne vrijednosti 2,96 mil. KN.

Komentiranje nije dozvoljeno.