U BRUXELLESU ANALIZA R&D VODNIH PROJEKATA: Što je EU financirala od 2014. do 2019. godine?

Ulaganje u istraživanje i inovacije vodnog gospodarstva znači poboljšati živote milijuna ljudi u Europi i širom svijeta jer vodoopskrba i odvodnja još uvijek predstavljaju velike društvene izazove. Do sada je iz EU programa Horizon 2020 financirano u vodnom sektoru približno 1,25 mlrd. EUR, iz LIFE + preko 820 mil. EUR te iz INTERREG-a preko 1 mlrd. EUR za R&D projeke.

Tijekom 2020. godine očekuje se kako će navedeni programi osigurati daljnje povećavanje R&D sredstva za europski vodni sektor, navodi u svome opširnom izvješću Water Europe, europska asocijacija sa sjedištem u Bruxellesu – jedan od partnera koji će osigurat ključne predavače za 6. Konferenciju o komunalnoj infrastrukturi koja se 28.01.2020. održava u Bruxellesu (hotel THON EU i Europski parlament).

Do sada su u povlačenju razvojnog novca za vodni sektor (po broju uključenih subjekata) prednjačile baltičke zemlje, Italija, Španjolska te Belgija i Nizozemska, dok se najviše financiranih projekata (njih 220) odnosilo na hibridnu infrastrukturu, 186 projekata realizirano je u području inovacija, 145 projekata se odnosilo na smart industrije te njih 136 na digitalne projekte.

Više informacija o mogućnosti sudjelovanja na konferenciji dostupno je na info@komunal.hr i +385 1 6329 111.

Komentiranje nije dozvoljeno.