TKO SU NAJVEĆI PROIZVOĐAČI OTPADA U EU?: Samo 7 država proizvelo je manje komunalnog otpada po osobi u odnosu na 1995. godinu

Čak 505 kg otpada proizvela je prosječna osoba u EU-u u 2020. godini, pokazali su podaci Eurostata. Riječ je o 4 kg više komunalnog otpada nego 2019. i 38 kg više nego 1995. godine.

Danska i Luksemburg bili su najveći proizvođači komunalnog otpada u 2020. s 845 kg, odnosno 790 kg po osobi. Slijede ih Malta sa 643 kg i Njemačka sa 632 kg. Najmanje količine imala je Rumunjska, s 287 kg po osobi, a slijede Poljska s 346 kg i Mađarska s 364 kg.

Samo sedam država članica EU-a stvorilo je manje komunalnog otpada po osobi 2020. nego 1995., a to su Bugarska, Mađarska, Slovenija, Rumunjska, Španjolska, Belgija i Nizozemska. Na drugom kraju ljestvice Hrvatska je proizvela 90% više, Latvija dodatnih 80%, a Češka je zabilježila gotovo 70%-tni porast količine otpada.

Ipak, udio otpada u EU koji odlazi na odlagališta pao je na 23% u 2020. sa 61% u 1995. Istodobno, recikliranje se gotovo utrostručilo u EU-u, popevši se na 241 kg po osobi u 2020. sa 37 kg u 1995.

Komentiranje nije dozvoljeno.