ŠTO NAS ČEKA U 2021.?: Rezime stanja i aktualna pitanja u novoj godini

Posljednjih mjeseci, posebice tijekom drugog vala pandemije, nitko nije u stanju izraditi te do kraja ustrajati na pre­ciznijim poslovnim planovima za narednu godinu. Nitko ne može predvidjeti smjer u kojem će se razvijati globalno društvo i svjetska ekonomija, niti koliko će trajati aktualni pandemijski zagrljaj koji otežava poslo­vanje mnogih sektora, pa tako i aktiv­nosti komunalnih tvrtki i djelokrug lo­kalnih samouprava.

Digitalizacija se neće zaustaviti

Ono što je sigurno, bez obzira na razinu djelotvornosti i raširenosti cjepiva, je kako će se nove tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju nametati strelo­vitom brzinom i kako će ulaziti u sve pore poslovanja u komunalnom sektoru. Možemo očekivati sve više autonomnih vozila u bogatijim gradovima, ali i velik rast udjela električnih vozila, posebno u javnom prijevozu.

Više plastičnog otpada

Prije pandemije se samo u Pekingu dnevno koristilo oko 7 milijuna kompleta za dostavu hrane, a pandemija je u gotovo svim zemljama pojačala korištenje ove vrste ambalaže. Očekuju se daljnje oscilacije u cijeni ot­padne plastike jer se EU zemlje još uvijek nisu oporavile od kineskog embarga na otpadnu plastiku koji je snažno uzdrmao tržište i pokrenuo nove trendove. Mno­gobrojne svjetske asocijacije koje oku­pljaju proizvođače recikliranih materi­jala uglavnom predviđaju pad potražnje za sirovinama u 2021. godini i oporavak tržišta tek u 2022. Većina analitičara na­vodi kako bi se Kina mogla oporaviti brže od ostatka svijeta, čime će se i smanjiti pritisak iz prethodnih godina na količine, a time vjerojatno i na cijene većine svjet­skih sirovina.

Opuštanje mjera?

Različite prognoze pretpostav­ljaju kako će mjere zaključavanja kod ve­ćine zemalja izazvati složene i dugotrajne posljedice, iako će one zemlje koje su postigle zdravstveni napredak ubrzo ublažavati ograničenja, već u prvom kvartalu 2021. Mjere socijalne distance te različitih kontrola mogle bi ostati na snazi i duži period, zbog čega bi glavna gospodarstva mogla trpjeti značajne po­sljedice od sekundarnih valova pande­mije koja je nesumnjivo izazvala kata­strofalne posljedice po javno zdravstvo, ali i za svjetsko gospodarstvo.

CO2 emisije će se smanjiti za 7%

Prognoze govore kako će se štetne emi­sije smanjiti na približno 34 GtCO2, što će u ovoj godini biti otprilike 7% niže u od­nosu na 2019. godinu. Globalna zaklju­čavanja uslijed pojave Covida-19 uzroko­vala su smanjenje emisija fosilnih goriva za oko 2,4 milijarde tona u 2020. godini i to će u odnosu na ranije godine biti re­kordan pad, pokazala su istraživanja nekih sveučilišta te okolišnih nevladinih organizacija. Emisije iz prometa čine naj­veći udio u globalnom smanjenju emisija. Klima će i dalje biti glavna svjetska oko­lišna tema, a očekuje se kako će se emi­sije kopnenog prijevoza, poput vožnje au­tomobilom, uskoro vratiti na stare vrijed­nosti, iako su tijekom 2020. pale skoro na polovicu ranijih vrijednosti.

Komentiranje nije dozvoljeno.