DR. SC. JULIJE DOMAC IZABRAN ZA VELEPOSLANIKA KLIMATSKOG PAKTA: Krovna platforma za rješavanje klimatske krize

Početkom prosinca Europska komisija je pokrenula Europski klimatski pakt, krovnu klimatsku platformu na razini cijele EU koja poziva ljude, zajednice i organizacije da sudjeluju u klimatskim akcijama i grade zeleniju Europu, a za jednog veleposlanika ovog pakta imenovan je i dr. sc. Julije Domac, posebni savjetnik Predsjednika RH za energiju i klimu.

Klimatski pakt je zamišljen kao mjesto za politički dijalog, razmjenu informacija i djelovanje u vezi s klimatskom krizom na svim razinama,  a zadaća veleposlanika je informirati, inspirirati i podupirati klimatsku akciju u svojem okruženju i mrežama kroz koje djeluju.

U početnoj fazi Pakt će dati prioritet akcijama usredotočenim na četiri područja koja nude neposredne koristi ne samo za klimu i okoliš, već i za zdravlje i dobrobit građana: zelene površine, zelena mobilnost, učinkovite zgrade i zelene vještine.

Komentiranje nije dozvoljeno.