SPECIJALIZIRANA KONFERENCIJA O OTPADU: Kompostiranje i energetska oporaba u fokusu zagrebačkog skupa (hotel Westin, 21.12.2021.)

Kružno gospodarenje otpadom jedan je od vodećih izazova s kojima se susreću JLS i komunalne tvrtke. Pravilno zbrinjavanje, recikliranje i oporaba otpada samo su dio posla koji moramo obaviti kako bismo se uspješno približili europskim ciljevima nisokugljične, održive, kružne i zelene budućnosti.

Iako znamo koji su nam ciljevi, na pitanje kako ih postići i dalje nemamo konkretnih odgovora i jedinstvenog smjera na razini države.

I dok smo se na dobro poznatoj konferenciji OTPAD 2021 bavili općim pitanjima iz sfere gospodarenja otpadom u RH, 21. prosinca u hotelu Westin održat će se specijalizirana konferencija RJEŠENJA ZA OTPAD: Kompostiranje i energetska oporaba, koja će se baviti isključivom temama biootpada i energetske oporabe otpada, kao specifičnim dijelovima sustava učinkovitog i održivog gospodarenja otpadom.

Naime, poražavajuća je činjenica da se odvojeno sakupljanje biootpada provodi u svakoj trećoj JLS te da se svega petina nastalog biootpada prosljeđuje na kompostiranje ili anaerobnu digestiju. U Hrvatskoj je prošle godine radilo ukupno 10 kompostana i 13 bioplinskih postrojenja. Iako njihov broj i količina obrađenog i zaprimljenog biootpada raste, statistikama ne možemo biti zadovoljni.

S druge strane, u RH ne postoji postrojenje koje funkcionira prema waste-to-energy principu. I dok brojne druge razvijenije zemlje problem otpada rješavaju pretvorbom u energiju, u Hrvatskoj je to i dalje tabu tema, nerijetko zbog slabe informiranosti i straha od negativnog učinka na okoliš i zdravlje.

Upravo zato, ova će se konferencija baviti mogućnostima veće konverzije otpada u resurs, kao i neiskorištenim potencijalom pretvorbe komunalnog otpada u energiju. Vodeći stručnjaci iz područja gospodarenja otpadom raspravljat će o navedenim temama, a predstavit će se i najnovije tehnologije koje mogu pomoći u rješavanju problema otpada i ostvarivanja ciljeva kružnog gospodarstva.

Pridružite nam se 21. prosinca u Westinu! Ispunjenu PRIJAVNICU pošaljite na mail: info@komunal.hr

Kompostiranje i energetska oporaba – program

Komentiranje nije dozvoljeno.