PREDSTAVLJENI REZULTATI ZAGREBAČKOG EU PROJEKTA ZA SMANJENJE OTPADA: Završen 91,3 milijuna kuna vrijedan projekt

Grad Zagreb, Zagrebački holding d.o.o. i podružnice Čistoća i Zrinjevac završnom su konferencijom zatvorili EU projekt „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu“.

Projektom je unaprjeđen sustav odvojenog prikupljanja otpada, a čime se postiglo smanjenje odlaganja miješanog komunalnog otpada sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. – 2022., kao i povećanje odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada te smanjenje udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Foto: Zagrebački holding d.o.o.

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.“, a vrijedan je 91,3 milijuna kuna, dok je EU sufinancirala iznos od 73,84 milijuna kuna.

Tatjana Operta, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje naglasila je kako su se građani Zagreba izuzetno potrudili i odgovorno pristupili novom sustavu prikupljanja otpada. „Uz zahvalu svim građanima, mi ćemo se i dalje truditi kako bi im dali smjernice i naglasili kako se radi o ostavštini našoj djeci, gradu te društveno odgovornom ponašanju. Intenzivno radimo na mnogim aktivnostima i projektima od kojih mogu izdvojiti postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada i centra za ponovnu uporabu koji će zaokružiti cjelokupni proces gospodarenja“.

Voditelj podružnice Čistoća Davor Vić rekao je kako je ovaj projekt stvorio preduvjete za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u gradu te za odgovornije ponašanje.

„Oprema koju smo nabavili vršit će obradu otpada i omogućiti građanima odvajanje otpada na mjestu nastanka. Rezultati su sve bolji, a dodaju se i novi spremnici na javnim površinama. Kad je u pitanju gospodarstvo, ovaj projekt je udario temelj po pitanju optimizacije javne usluge“, kazao je Vić.

Dodajmo još i kako je ovim projektom obuhvaćeno razdoblje provedbe od 10. studenoga 2015. do 31. prosinca 2022. godine.

Komentiranje nije dozvoljeno.