PRE-KOM DOBIO SREDSTVA ZA KOMPOSTANU: Očekuju se i nova komunalna vozila

Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. iz Preloga, može se pohvaliti nizom projekata kojima podiže kvalitetu sustava gospodarenja otpadom na području Grada Preloga te općina Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen.

Neki dan stigla je informacija o prolasku treće faze – financijske kontrole u FZOEU za projekt „Opremanje i modernizacija Kompostane Prelog“, nakon čega slijedi Odluka o sufinanciranju i potpisivanje Ugovora. Projekt je vrijedan oko 4,4 mil. KN, a Prelog bi trebao dobiti kompostanu uređenu po svim europskim standardima, dok će se godišnji kapacitet povećati na 7.200 tona. Kompostana Prelog trenutno proizvodi kompost, uz korištenje efektivnih mikroorganizama te se kompost prodaje na području Republike Hrvatske, a dio završava i u susjednoj Sloveniji.

Osim za kompostanu, dobra vijest o prolasku administrativne i kvalitativne kontrole stigla je i za projekt nabave dva nova komunalna vozila vrijedna 1,82 mil. KN, s intenzitetom potpore od 85%. – Ono čime se ovdje posebno možemo pohvaliti jest činjenica da je sve projekte samostalno izradio naš projektni tim – istaknuo je direktor Siniša Radiković.

Komentiranje nije dozvoljeno.