PARIZ I BRUXELLES 2020.: Prijavite se na 6. konferenciju o komunalnoj infrastrukturi!

Časopis Komunal i ove godine organizira konferenciju o komunalnoj infrastrukturi koja će se održati u glavnom gradu EU – Bruxellesu (28.-29.1.). Glavna tema bit će razvoj i primjena inovativnih rješenja u komunalnom sektoru, a sudionici će se upoznati s najboljim europskim primjerima, budućim zakonskim propisima te financiranjem infrastrukturnih projekata.

Govorit će se i o europskim politikama u zaštiti okoliša, niskougljičnom poslovanju, smart gradovima te valorizaciji kulturne i turističke baštine povijesnih grobalja, a program će biti upotpunjen studijskim posjetama Parizu i Leuvenu. Dan prije same konferencije u Bruxellesu (27.1.) sudionici će imati priliku posjetiti francusku metropolu, gdje će se upoznati s komunalnom infrastrukturom grada kroz posjete centru za recikliranje otpada, ParisTech institutu, Sveučilištu Sorbonne te groblju Père Lachaise i drugim atraktivnim lokacijama popu Versaillesa, muzeja Louvre-a itd.

U Leuveneu, na drugoj studijskoj posjeti, sudionici će imati priliku posjetiti najveće i najbolje sveučilište u nizozemskom govornom području – KU Leuven, koje je staro gotovo 600 godina, a više puta je proglašeno najboljim inovativnim sveučilištem u Europi. Skup je namijenjen nadležnim institucijama, komunalnim tvrtkama nadležnim za gospodarenje otpadom, vodoopskrbu i odvodnju, upravljanje grobljima te jedinicama lokalne i regionalne samouprave, dobavljačima tehnologija, udrugama i ostalima koji su zainteresirani za komunalno gospodarstvo.

U ponudi su dva paketa studijske posjete: četverodnevni koji uključuje sadržaje u Parisu i Bruxellesu te dvodnevni koji predviđa sudjelovanje u Bruxellesu i Leuveneu. Više informacija i prijeve dostupne su na mailu info@komunal.hr.

Komentiranje nije dozvoljeno.