OTVORENO NOVO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U PRELOGU: Godišnje će obrađivati 2.600 tona građevinskog otpada

U sklopu reciklažnog centra tvrtke GKP Pre-kom jučer je otvoreno reciklažno dvorište za građevinski otpad. Novo reciklažno dvorište ima kapacitet za prihvat, obradu i skladištenje 2.600 tona građevinskog otpada godišnje, a opremljeno je i drobilicom, utovarivačom/kombinirkom s udarnim čekićem te strojem za suzbijanje prašine vodenom maglom. Osim toga, mobilnost nabavljenih strojeva otvara i mogućnost pružanja usluga rušenja objekata na lokacijama korisnika.

„Otvorenje ovog centra sigurno će pridonijeti smanjenju ilegalnog odlaganja građevinskog otpada. Svaki stanovnik može ovdje dovesti 400 kg građevinskog otpada godišnje, a općine koje su sufinancirale ovaj projekt imaju 5 tona jednokratno besplatno, a to su Donja Dubrava, Goričan, Prelog, Belica, Dekanovec, Podturen i Martijanec“, kazao je direktor Siniša Radiković.

Nadodao je i kako će Pre-kom od kraja 2022. godine nuditi usluge zbrinjavanja građevinskog otpada na kućnom pragu, što će biti cjenovno pristupačno i praktično rješenje za ljude koji nemaju mogućnost samostalnog dovoza građevinskog otpada u reciklažno dvorište.

Projekt je koštao ukupno 4,17 milijuna kuna, a 50 posto je financirano bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Komentiranje nije dozvoljeno.