OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE O KLIMATSKIM CILJEVIMA EU: Komisija želi čuti glas građana

Europska komisija poziva sve dionike i građane da iznesu svoje mišljenje o planiranom povećanju cilja za smanjenje emisija u EU do 2030. te predlože nove mjere kojima bi se utjecalo na smanjenje CO2.

U sklopu Zelenog plana, Europska komisija će u rujnu ove godine predstaviti sveobuhvatan plan za povećanje klimatskih ciljeva EU-a do 2030. godine. Planom će se predložiti povećanje trenutačnog cilja EU-a do 2030. na najmanje 50 % ili 55 %, u usporedbi s razinama emisija iz 1990. godine.

– Povećana klimatska ambicija zahtijeva angažiranje i djelovanje svih gospodarskih sektora, građana, vlasti i civilnog društva, a nove politike moraju biti dizajnirane na odgovoran način, uzimajući u obzir socijalno uravnoteženu, pristupačnu i pravednu tranziciju – poručuju iz EU i naglašavaju kako će internetsko savjetovanje biti otvoreno 12 tjedana, od 31. ožujka do 23. lipnja 2020.

Komentiranje nije dozvoljeno.