NOVI ZAKON O GOSPODARENJU OTPADOM: Što se sve mijenja?

Na zadnjoj sjednici Hrvatskog sabora prije ljetne stanke usvojen je dugoiščekivani novi Zakon o gospodarenju otpadom. Njime je ispunjena obveza kontinuiranog usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, a prvenstveno onom koja je u području gospodarenja otpadom izmijenjena i dopunjena tijekom 2018. i 2019. godine.

Između ostalog, novim Zakonom uspostavljaju se centri za ponovnu uporabu otpada, određuju se novi viši ciljevi odvajanja i recikliranja otpada do 2035. godine i novi niži ciljevi za odlaganje otpada. Isto tako, zabranjuje se stavljanje na tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda i plastičnih vrećica za nošenje debljine manje od 50 mikrometara uz izuzetak vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje.

Svi obveznici postupanja po Zakonu imaju definirane rokove do kada moraju uskladiti svoje akte i svoja postupanja s odredbama Zakona, a upravo će nove zakonodavne izmjene biti jedna od glavnih tema konferencije Otpad 2021.

Komentiranje nije dozvoljeno.