NOVE UPUTE MINISTARSTVA ZA IZRADU PRORAČUNA: Što se sve mijenja u narednom razdoblju?

Ministarstvo financija objavilo je nove upute za izradu proračuna gradova, općina i županija za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Na temelju tih uputa i zakonskih propisa, upravna tijela za financije jedinica lokalne i regionalne samouprave dužna su izraditi svoje upute za izradu proračuna JL/RS te izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz svoje nadležnosti te ih dostaviti svojim upravnim tijelima te proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Jedna od važnih novosti je dodatno jačanje načela transparentnosti. Upravo je jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se da gradovi, općine i županije na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje.

Uz to, predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu, a preporučuje se i objavljivanje vodiča za građane. Više o tome dostupno je OVDJE.

Komentiranje nije dozvoljeno.