NOVA KOMPOSTANA U HEREŠINU: Koprivnički Komunalac otvorio kompostanu koja znatno skraćuje proces kompostiranja

Komunalac Koprivnica otvorio je kompostanu u Herešinu. Riječ je o najmodernijem sustavu kompostiranja u Hrvatskoj, a ukupna vrijednost projekta je 14,3 milijuna kuna, od čega je 4,5 milijuna sufinancirano iz Kohezijskog fonda.

„Vjerujemo da ćemo ovom kompostanom kapaciteta 9.000 tona godišnje dodatno doprinijeti ostvarenju ciljeva lokalnih, nacionalnih i europskih strateških planova, povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada, smanjenju količine otpada koji odlažemo na odlagališta te da ćemo dodatno podići razinu kružnog gospodarstva proizvodnjom visoko kvalitetnog komposta prve klase u kontroliranim uvjetima“, kazala je prilikom uvodnog govora Nataša Tetec, predsjednica Uprave Komunalaca.

U novoj kompostani će se primjenjivati najmodernija tehnologija razvijena u kompaniji Tehnix. „U halama koje imaju tri lađe ukupne površine 4.800 m2, proizvodit će se kompost u kontroliranim uvjetima u vremenu od šest do osam tjedana, a do sada se proizvodio u trajanju od šest mjeseci. Primjenjivat će se i najmodernija tehnologija razvijena u kompaniji Tehnix zajedno s Akademijom tehničkih znanosti i stručnjacima u Republici Hrvatskoj. Razvili smo novu tehnologiju u kojoj ćemo u pet tehnoloških koraka proizvesti kvalitetan kompost. To je inovacija u Europi i čitavom svijetu“, rekao je Đuro Horvat, direktor tvrtke Tehnix.

Projektom su izgrađene dvije hale na postojećoj kompostani na površini od 4.017 m2, koje će služiti za zaprimanje, obradu i predobradu biootpada te proizvodnju komposta. U sklopu hala smješten je laboratorij za praćenje samog procesa kompostiranja tako da će se u svakom procesu dobiti kvalitetan kompost. Ugrađene su dvije sabirne jame za tehničke vode, a napravit će se i recirkulacija vode za daljnje zalijevanje.

Uz dvije hale sagrađen je i natkriveni dio gdje će se skladištiti gotov kompost, nova pakirnica za vreće od 50l, a nabavljeno je i novo sito za prosijavanje, drobilica za usitnjavanje, novi utovarivač za manipulaciju biorazgradivim otpadom te automatska praonica za pranje podvozja vozila. Kapacitet postrojenja je 9.000 tona biootpada godišnje, izvijestili su iz Grada Koprivnice.

Komentiranje nije dozvoljeno.