NOVA GRAĐANSKA INICIJATIVA TRAŽI POVRAT PLASTIČNE AMBALAŽE NA RAZINI EU-a: U idućih godinu dana moraju prikupiti milijun potpisa

Europska komisija registrirala je europsku građansku inicijativu pod nazivom „Vraćajmo plastiku: građanska inicijativa za uvođenje sustava povratnih naknada za recikliranje plastičnih boca na razini EU-a” (ReturnthePlastics).

Organizatori inicijative pozvali su Komisiju da donese prijedlog za uvođenje sustava povratnih naknada za recikliranje plastičnih boca na razini EU-a, kao i na poticanje svih država članica EU-a da u supermarketima (trgovačkim lancima) koji prodaju plastične boce uvedu uređaje za prihvat ambalaže radi recikliranja plastičnih boca koje je potrošač kupio i iskoristio. Također, traže i uvođenje poreza na plastiku za poduzeća koja proizvode plastične boce, a kojim bi se trebali pokriti troškovi recikliranja i sustava povratnih naknada za plastične boce prema načelu „onečišćivač plaća”.

Ako inicijativa u godinu dana prikupi milijun potpisa iz najmanje sedam država članica, Komisija se treba izjasniti. Može postupiti po zahtjevu ili ga odbiti, ali svoju odluku treba obrazložiti.

Komentiranje nije dozvoljeno.