NEDOVOLJNO ČIST ZRAK U EU: Uzrok 400.000 smrtnih slučajeva

Iako je sve čišći, zrak u Europi i dalje je zagađen, posebno u gradovima. Nova analiza Europske agencije za okoliš (EEA) pokazala je da je upravo onečišćen zrak uzrokovao oko 400.000 prijevremenih smrti u EU u 2016. godini.

Isto tako, EEA-in izvještaj o kvaliteti zraka pokazuje da su gotovo svi Europljani koji žive u gradovima i dalje izloženi razini onečišćenja zraka koja premašuje smjernice o kvaliteti zraka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Najveći zagađivači su čestice, dušični dioksid te prizemni ozon, a osim što šteti zdravlju i smanjuje životni vijek, loša kvaliteta zraka uzrokuje i ekonomske gubitke zbog većih troškova zdravstvene zaštite, smanjenih prinosa od poljoprivrede i šumarstva te niže produktivnosti rada. Zabrinjavajuć je i podatak da su koncentracije sitnih čestica u 2017. godini bile previsoke u sedam država članica EU, a među njima je i Hrvatska. Ostalih šest su Bugarska, Češka, Italija, Poljska, Rumunjska i Slovačka.

Jednostavno je neprihvatljivo da se bilo tko od nas treba brinuti je li jednostavan čin disanja siguran ili ne. Stoga moramo još više raditi na tome da osiguramo da su naši standardi kvalitete zraka posvuda ispunjeni – rekao je Karmenu Vella, povjerenik Europske unije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo.

Glavni izvori onečišćenja su cestovni prijevoz, elektrane, industrija, poljoprivreda i kućanstva. – Napredujemo, ali vrijeme je da ubrzamo promjene u našem energetskom, prehrambenom i mobilnom sustavu kako bismo nas postavili na putanju održivosti i zdravog okoliša – rekao je Hans Bruyninckx, izvršni direktor EEA-e.

Upravo o ovoj temi raspravljat će se na drugom po redu Europskom forumu o čistom zraku, koji će se održati 28. i 29. studenog u slovačkoj Bratislavi.

Komentiranje nije dozvoljeno.