NASTAVAK RADOVA NA AGLOMERACIJI: Zaprešić dobiva najmoderniji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Nova faza projekta za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić nastavila se nadogradnjom i rekonstrukcijom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Tom su se prilikom sastali direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. Domagoj Mikuš, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i zajedno posjetili aktivna gradilišta, kao i lokaciju na kojoj su radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda već započeli.

Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda znači prelazak s prvog na treći. tj. najviši stupanj pročišćavanja. Otpadne vode dolaze na uređaj skupa s različitim organskim tvarima, komunalnim otpadom te visokim i štetnim razinama fosfora i dušika. Tijekom mehaničkog pročišćavanja sirova otpadna voda koja pritječe na uređaj pročišćava se na gruboj rešetki, prilikom čega se uklanjaju krupnije krute tvari, a zatim se pročišćava i na finijem situ koje otklanja sitnije krute tvari. U idućoj fazi, otpadne se vode obrađuju postupkom koji podrazumijeva biološku obradu sa sekundarnim taloženjem, dok treći stupanj pročišćavanja znači još strožu obradu otpadnih voda postupkom kojim se dodatno uklanjanju štetni fosfor i dušik.

Značaj projekta odnosi se ponajviše na redukciju organskog zagađenja, izgradnju postrojenja za obradu mulja i nove tehnološke zgrade te podizanje kapaciteta sa 60.000 na 70.000 ekvivalent stanovnika. Isto tako, postići će se kemijska redukcija fosfora, čije visoke koncentracije u otpadnim vodama imaju negativan učinak na kvalitetu vode i bioraznolikost.

Projektom poboljšanja obuhvaćena su područja grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Očekuje se da će se provedbom projekta povećati priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda, osigurati racionalnije korištenje vode te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i zaštititi vodni resursi i okoliš.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 683,8 milijuna kuna s uključenim PDV-om, a za provedbu su osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387,7 milijuna kuna. Hrvatske vode i MINGOR financirat će 116,7 milijuna kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42,4 milijuna kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Planirani završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2023.

Komentiranje nije dozvoljeno.