MASOVNA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA: EU želi obnoviti čak 35 milijuna zgrada u idućih 10 godina

Europska komisija objavila je strategiju za val obnove kojim bi se poboljšala energetska učinkovitost zgrada. Cilj je u idućih deset godina minimalno udvostručiti stope obnove, a samim time i osigurati veću energetsku učinkovitost i učinkovitost resursa.

Tako bi se trebala poboljšati kvaliteta života u zgradama, smanjiti emisije stakleničkih plinova, potaknuti digitalizacija te ponovna uporaba i recikliranje materijala, a do 2030. bi se, prema procjenama, moglo obnoviti 35 milijuna zgrada i otvoriti do 160.000 dodatnih zelenih radnih mjesta u građevinskom sektoru.

Naime, zgrade trenutačno odgovorne za oko 40 posto potrošnje energije u EU-u i 36 posto emisija stakleničkih plinova, a godišnje se obnovi samo 1 posto zgrada rada povećanja energetske učinkovitosti. – Valom obnove poboljšat će se kvaliteta prostora u kojima radimo, živimo i učimo, pri čemu će se smanjiti naš utjecaj na okoliš i osigurati nova radna mjesta za tisuće Europljana. Ako želimo bolje zgrade, moramo bolje djelovati – rekao je izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan Frans Timmermans.

U strategiji se navode tri ključna područja: dekarbonizacija sustava grijanja i hlađenja, rješavanje problema energetskog siromaštva i energetski najneučinkovitijih zgrada te obnova javnih zgrada kao što su škole, bolnice i javne uprave. Komisija predlaže uklanjanje postojećih prepreka u cijelom lancu obnove – od faze osmišljavanja projekta do njegova financiranja i dovršetka – nizom mjera politike, instrumenata financiranja i tehničke pomoći.

Komentiranje nije dozvoljeno.