LIBUSOFT KOMENTIRA I ANALIZIRA ZAKONODAVSTVO: Što je donio novi Zakon o gospodarenju otpadom?

Prošla godina bila je značajna u pogledu zakonodavstva, budući da je od 31. srpnja 2021. na snazi novi Zakon o gospodarenju otpadom, a izričitom odredbom članka 191. istog Zakona prestao je važiti stari akt, odnosno Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Prema novom Zakonu definirane su obveze i mjere JLS u području gospodarenja otpadom koje nisu taksativno navedene u obuhvatu djela predmetnog zakona koji uređuje, odnosno koji bi trebao uređivati sve relevantne pojmove koji se koriste u vrlo složenim područjima rada i djelatnosti obuhvaćenih unutar pojma gospodarenje otpadom, slijedom čega je za definiranje istih nužno pažljivo i sistemski čitati i tumačiti sve propise koji izravno ili neizravno sadrže i/ili pobliže određuju neke od takvih mjera.
Područje gospodarenja otpadom iz perspektive lokalnih jedinica detaljno je obrađeno u članku Vedrana Vukobrata, Pravnog savjetnika-konzultanta u tvrtki LIBUSOFT CICOM d.o.o. koja je specijalizirana za cjelovita informatička rješenja za komunalne tvrtke i JLS. U osvrtu se ističe kako je svaka JLS dužna je o svom trošku na odgovarajući način osigurati godišnju provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom, a osobito održati najmanje jednu javnu tribinu te objavljivati informativne publikacije u tom smislu. Također, JSL su dužne uspostaviti i održavati mrežne stranice i na njima objavljivati sve relevantne informacije o gospodarenju otpadom na svom području te svake godine do 31. ožujka tekuće godine dostaviti nadležnom Ministarstvu izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti.

Za propuštanje bilo koje od navedenih obveza predviđene su prekršajne sankcije za gradove i općine. Iako je izričitom zakonskom odredbom navedeno kako javna usluga sakupljanja komunalnog otpada nije komunalna djelatnost, to ni na koji način ne znači da predmetnim Zakonom nisu propisane brojne nadležnosti i obveze za komunalne redare u lokalnim jedinicama. Baš naprotiv, jer je odredbom članka 136. stavka 5. Zakona određeno kako nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada, spaljivanje otpada od strane fizičkih osoba te na nepropisno skladištenje, ostavljanje, odbacivanje ili odlaganje otpada od strane fizičke osobe ili nepoznatih osoba protivno ovom Zakonu provodi osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave, odnosno komunalni redar.
Više informacija o ovoj temi možete pročitati OVDJE

Komentiranje nije dozvoljeno.