KRIZA TRAŽI NOVA ZNANJA I VJEŠTINE: Kako komuniciraju lokalne vlasti i komunalci?

Online nastava u školama i fakultetima je korisna posljedica iznenadne informatizacije koja se morala dogoditi u kriznom okruženju. Sada se uočava kako komunalci sugeriraju korisnicima izbjegavanje dolaska u tvrtke i online komunikaciju, a isto se iščitava iz najava javne uprave koja pokušava informatizirati proces izdavanja potvrda za građane.

Tu je i realan problem održavanja sjednica gradskih i općinskih vijeća koja se moraju pripremiti za telefonske, odnosno online sjednice.

Analizom preko 100 web stranica Komunal zaključuje kako je tek njihov manji dio ovih dana ažuran i kako uglavnom ne sadržavaju sve potrebne – šire i detaljnije informacije za korisnike ili za medije.

Bilo bi vrlo korisno, ako bi sve komunalne tvrtke u ovoj krizi više i češće koristile društvene mreže, iako među komunalcima i JLS već ima i školskih primjera dobre krizne komunikacije. Traže se brze, precizne i korisne informacije, a optimizam komunikatora je sada također dobrodošao.

Komentiranje nije dozvoljeno.