HRVATSKU ČEKAJU PENALI ZA (NE)ODVAJANJE OTPADA?: 17,5% JLS uopće ne odvaja otpad!

Hrvatska je ulaskom u EU prihvatila ozbiljne EU ciljeve za recikliranje komunalnog otpada, naime do 2035. godine treba reciklirati čak 65% otpada i smanjiti odvoz smeća na odlagališta do maksimalno 10%, što se trenutačno čini kao teško izvedivo. Prema podacima Udruženja komunalnog gospodarstva Hrvatske gospodarske komore trenutno odvajamo samo 10% otpada, a do kraja 2020. uspjet ćemo tek 15%.

Ukoliko se ne ostvari cilj od 50%, cijeloj državi slijede penali, koje već plaćaju neke države članice EU-a. Zanimljivo je da će penale u jednakoj mjeri plaćati i gradovi koji su već dosegli zadane ciljeve, kao i oni koji uopće ne razdvajaju otpad. –Neki manji gradovi i općine su već postigli rezultate dok u većim gradovima priča zaostaje. No i kod velikih gradova ima velikih pomaka, primjerice, Osijek ima preko 26% odvojenog prikupljenog otpada, drugi je Zagreb s 13%, dok Split ima ispod 3%. U velikim gradovima je teže postaviti sustav, a problem je što upravo o njima ovisi hoćemo li plaćati penale – rekla je Sonja Polonijo iz Udruge Gradova, dodavši kako čak 17,5% gradova nema evidentirano odvojeno prikupljenog otpada.

Direktorica Čakoma Snježana Tkalčec Avirović koja dolazi iz regije koja je već prije dvije godine dosegla cilj od preko 50% prikupljenog odvojenog otpada, detaljnije je pojasnila situaciju s penalima koji čekaju Hrvatsku: – Prema EU odgovara cijela država, ali ona je delegirala odgovornost na gradove pa će oni morati plaćati tzv. poticajne naknade. Najveći doprinos uspjehu zemlje može dati grad Zagreb jer je tu najviše ljudi. Velika većina manjih gradova i općina je pokazala da možemo uspjeti lokalno, ali ne možemo sami. Problemi su nedostatak edukacije, novaca i infrastrukture, ali unatoč tome uz dizanje svijesti pojedinaca se može dosta toga napraviti –  zaključila je Tkalčec Avirović.

Ipak u resornom ministarstvu vlada optimizam: – Ciljevi koji su pred nama su zahtjevni, a njihovo postizanje je moguće zajedničkim naporom svih sudionika u sustavu održivog gospodarenja otpadom Ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, županija, gradova, općina i naravno građana.

Komentiranje nije dozvoljeno.