GRUPACIJA ODRŽAVANJA ČISTOĆE: Najava novog Zakona i rasprava o uvozu radne snage

O važnim temama za sektor komunalnog gospodarstva raspravljalo se na sjednici Grupacije održavanja čistoće, Udruženja komunalnog gospodarstva u utorak, 25. rujna 2018. godine. Predstavljene su Izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom te je najavljen i potpuno novi Zakon. Također, uvoz radne snage sve je aktualnija tema u mnogim sektorima gospodarstva. Predstavnici komunalnih tvrtki raspravljali su o mogućnostima angažmana stranih radnika kao čistača javnoprometnih površina i transportnih radnika u komunalnim poduzećima.

Razgovaralo se o cijenama preuzimanja otpada od strane centara za gospodarenje otpadom, predstavljen je projekt „Burza otpada“, a gosti iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavili su raspored objave javnih poziva i natječaja.

Grupacija održavanja čistoće artikulira teme od važnosti za cijeli sektor i jedan je od glavnih partnera u izradi zakonskih prijedloga.

Komentiranje nije dozvoljeno.